Đôi bờ

Sau một thời gian dài, giờ mình mới lại viết note. Để viết được một cái note ra hồn, thường…

Những dòng cho tháng 10

Đã lâu lắm mình chưa viết lách gì. Vì nhiều lý do, mình cứ để nó trôi qua như vậy.…

Ray

I’m here