Những kẻ ngủ nhờ

Có nhiều âm thanh lẫn lộn. Nhưng có một âm thanh to hơn tất thảy. Ban đầu là sự lờ…

Đôi bờ

Sau một thời gian dài, giờ mình mới lại viết note. Để viết được một cái note ra hồn, thường…